Privacy Policy

PRIVACYVERKLARING
Dit is een privacyverklaring van Gebelddoor.nl. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
1.1 Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:
(a) via het contactformulier contact met ons opneemt;
(b) u een review achter laat op een telefoonnummer;

1.2 Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:
(a) Uw naam
(b) Uw e-mail adres
(c) IP adres

1.3 Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):
(a) U persoonlijk te woord kunnen staan met uw naam bij een contact moment.
(b) Het e-mail adres gebruiken wij om contact met u op te nemen (als reactie op uw contact verzoek
via het contact formulier).
(c) [IP-adres] De website te kunnen beschermen tegen aanvallers en spammers.

2. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR
2.1 U kunt contact opnemen met Gebelddoor.nl via ons contact fomulier voor:
(a) meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;
(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
(c) inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
(d) correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens;
(e) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Gebelddoor.nl

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
3.1 Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

4. DERDEN
Gebelddoor.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Gebelddoor.nl gebruikt op analytische cookies na geen andere cookies. Deze analytische cookies maken geen inbreuk op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan Gebelddoor.nl wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor analytische doeleinden om het voor ons inzichtelijk te krijgen hoeveel bezoekers er op Gebelddoor.nl dagelijks zijn. Daarnaast kunnen wij door het surfgedrag op alleen Gebelddoor.nl, de website verbeteren in de zin van doorklikbaarheid, navigatie en het verhogen van gebruiksgemak. U kunt afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

5. BEWAREN VAN UW GEGEVENS
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

6. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING
6.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen